Нашата визия

TBI Bank предизвиква утвърдения модел на банкиране. До момента оперирахме като специализиран офлайн и онлайн кредитор за физически лица и малки и средни предприятия в България и Румъния. Сега съсредоточаваме усилията си да се превърнем в дигитална банка от следващо поколение. Така ще подобрим финансовия живот не само на настоящите ни клиенти, но и на хората, които остават недоволни от съществуващите банки, и на тези, които предпочитат дигиталните услуги.

Ще разширим границите на нашите операции, за да обслужваме клиенти от цяла Европа чрез онлайн-базирани продукти и услуги, разработени от най-добрите таланти в сферата на финансите и технологиите.

Нашата еволюция ще се осъществи чрез обединяването на досегашния ни банков опит с ноу-хау в областта на финтех и чрез иновации, които разработваме съвместно с нашата компания-майка 4Finance Group. Целта ни е да осигурим по-бърз и опростен достъп до банкови услуги чрез внедряването на нови клиентски ориентирани системи и онлайн продуктови линии, основани на интелигентен и гъвкав подход с оглед на бъдещите нужди.

Мобилните устройства все повече доминират живота на нашите клиенти, затова ние ще им дадем възможността да управляват и контролират финансите си чрез мобилни решения. Ще ги информираме за финансовите възможности, които им предоставят, за да спечелим правото да бъдем на техните устройства. И няма да спрем дотук. Чрез силна партньорска мрежа, ние в TBI Bank ще изградим финансова платформа и пазарно пространство за търговски сделки, продукти и услуги, които нашите клиенти изискват и заслужават.

Заедно ще създадем култура на непрекъснати дигитални подобрения в прозрачна и регулирана среда, в полза на нашите клиенти. Защото вярваме, че всеки има правото да се радва на здравословен финансов живот.

Ние се ангажираме с предлагането на лесни и удобни за употреба банкови продукти и услуги, с ясното разбиране нуждите на нашите клиенти и желанието да внесем положителна промяна в техния финансов живот.

 

ПОЧТЕНОСТ
Към нашите клиенти и служители, местните общности и институции.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ
В нашия подход към обслужването на клиентите и финансовите продукти, които предлагаме.

РАСТЕЖ
Чрез дългосрочни отношения с клиентите и разширяването ни към нови пазари в цяла Европа.

ЕКИПНОСТ
Използвайки нашата енергия, умения и ресурси като едно цяло.

ВНИМАНИЕ КЪМ КЛИЕНТА
Поставянето на клиента в сърцевината на всички наши действия.

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54